За журнала

Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv (съкратено изписване „Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv“) е научно списание, издавано от Регионален Природонаучен музей – гр. Пловдив и Пловдивско Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, в което се отпечатват оригинални научни разработки в областта на палеонтологията и историчната геология, геология и спелеология, зоология, ботаника, екология, биогеография, музеология, история на природознанието, информация върху музейни колекции u др. Статиите се отпечатват английски език, като по изключение и след изричното съгласие на Редакционният борд се допуска и публикуване на Български език, като в този случай статията задължително съдържа разширено резюме (абстракт) на Английски.
Списанието приема статии за публикуване.

Online ISSN 2534-9635; Print ISSN 2534-9627

Периодичност: eдин брой годишно (Декември)

Тип на издаване: Open Access, печатно и в електронен вариант онлайн. Публикуването в списанието е безплатно и достъпа до съдържанието му е свободно.

За списанието
През 1970 г. Природонаучен музей - Пловдив издава том 1 на списанието „Известия на природонаучния музей Пловдив” (Bulletin of the Natural Science Museum Plovdiv). През 1973 г излиза и том 2.

Преди излизането на самостоятелното списание на Природонаучният музей – гр. Пловдив, научните работници в музея публикуват статии в „Известия на музеите в Пловдивска област“, а от 1975 г. - „Известия на музеите в Южна България”, от което до 1995 г. излизат 21 тома.

Със създаването на Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv, Регионален Природонаучен Музей - Пловдив възобновява издаването на свое научно списание. В списанието се приемат за публикуване кратки съобщения (до 4 страници), оригинални научни статии (от 4 до 10 страници) и обзорни статии (над 10 страници) в по-горе посочените области и оформени според Указанията за авторите.

Лого на списанието е палеоендемичният бръмбар Rhodopaea angelovi Gruev & Tomov, 19681, известен само от малък район в Родопите, южно от Пловдив. Видът е наименуван на проф. Павел Ангелов е един от първите директори на природонаучния музей в Пловдив, който е събрал типовите екземпляри.

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ (НА БЪЛГАРСКИ)
ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ (НА АНГЛИЙСКИ)

E-mail: bnhm_plovdiv@abv.bg

От Редакционната колегия

 

Лиценз: 

__________

1 Gruev B., V. Tomov. 1968. A new genus and species Rhodopaea angelovi gen. et sp. n. (Coleoptera, Chrysomelidae) from Bulgaria. Rev. Ent. URSS, XLVII(3):553-555 (in Russian with English summary).