2019, Брой 4

Бюлетин на Природонаучен музей - Пловдив 
2019, Брой 4

(ЦЕЛИЯТ БРОЙ НА СПИСАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019)

Съдържание:

Research Articles

Late Antiquity (3-5 century A.D.) Fauna from Building Excavations on Exarch Joseph Street (Sofia City, Bulgaria)
Zlatozar N. Boev, pp. 1-8
Article bnhmp-19101 [Full text - PDF]

...

Short notes

...

 

Miscellaneous

...