БЕЗГРЪБНАЧНИ


През 1955 година се изгражда първата експозиция, наречена „Изложба на безгръбначните животни”. Изложени са материали от миини гъби, мешести, червеи, мекотели, членестоног и иглокожи. Представени са предимно материали от бившия френски колеж.

През 1960 година се открива постоянната експозиция на музея, обогатена с български материали, събрани главно в околностите на Пловдив. Изцяло е подновена експозицията в зала „Безгръбначни животни”. Изложени са експонати от почти всички типове безгръбначни животни.


През 1974 година в залата се изгражда централната витрина от екзотични мекотели (миди, охлюви, корали, гъби и др.), събрани от Карибско море. Колекцията, която притежава музея е една от най-богата на видове в Европа и единствена у нас.

През 1985 година, поради наличие на богата колекция от екзотични мекотели се открива нова зала към отдела, наречена „Морско дъно”. През 1988 година се обновява и обогатява цялата експозиция на залата на основата на нов тематико-експозиционен план. 

Представен е 3D модел на визия на залата.

В новата експозиция ще бъдат включени пълна систематична колекция на безгръбнаяната фауна, бутафорна витрина с безгръбначни, които са разпооложени в характерните за тях местообитания, както и два модула с живи насекоми: кошер с пчели и мравуняк.