МОРСКИ АКВАРИУМ

Зала МОРСКИ АКВАРИУМ при Регионален Природонаучен Музей - Пловдив
През 1985 г, след реконструкция на избено помещение се изражда нова зала „Морско дъно”, в която са изложени експонати от Карибско море, Атлантически океан и Средиземно море.

По-голяма част от експозицията е заета от уникалната колекция мекотели:
- охлюви,
- миди,
- корали,
- морски звезди и др.,
които наброяват над двеста експоната от 150 вида организми.
Колекцията е събирана от бреговете на Ангола от Костадин Недялков, където е работил като зоотехник.
Колекцията е научно определена, експонирана в зависимост от местообитанията на видовете в диорамен вид.
Научната стойност на колекцията се определя от факта, че голям брой от видовете са намалели, други изчезнали, поради замърсяване на моретата и океаните, а така също и поради масово унищожаване.
Голямо разнообразие от форми, багри привличат вниманието на всички посетители в музея.
Колекцията е единствената у нас по брой на видовете (280) и количество експонати (4 500 бр.).
Тя спомага за обогатяването на представата за биологично разнообразие, съществуващо в животинския свят, буди интерес и любов към природата, естетически въздейства върху посетителите.