ЗЕМНОВОДНИ и ВЛЕЧУГИ

Зала ЗЕМНОВОДНИ и ВЛЕЧУГИ при Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

Зала „Земноводни и влечуги“ е с площ 53 кв. м.  и предвидена експозиционна площ 23,88 кв. м. В залата са предвидени две витрини, чиято обща дължина е 20,07  метра. По-голямата част от земноводните ще е представена под формата на мокри препарати. Останалите експонати от Българската  и тропична херпетофауна ще са представени върху бутафория наподобяваща естествени местообитания. Целта на тази зала също има за цел да запознае посетители предимно с Българската  херпетофауна, но също така и с много тропични представители.

Представен е 3D модел на визия на залата.