ПТИЦИ

Зала ПТИЦИ при Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

Зала „Птици“ е с обща площ 72 кв. м., от които експозиционната площ е 46.80 кв. м. Витрините ще бъдат с дължина 15 линейни метраи ще представят основно видове, които са характерни за страната. Експонатите ще бъдат подредени в таксономичен ред, сред бутафория, която ще е съобразена със местообитанието за дадения вид. Това ще бъде постигнато, чрез преплитане на различни елементи, имитирани от природата. Дървета, езера, скали, различни видове растителност ще изграждат общата визия на залата. Целта, на която е, да представи богатството и разнородността на видовете и техните хабитати.

Представен е 3D модел на визия на залата.