Обучение на ученици и извеждане на практически упражнения на студенти

Регионален природоначен музей- Пловдив взема активно участие както при обучението на ученици от различни класове от Пловдив и региона така и при извеждането на практически упражнения на студенти от Университетите в областта. В музея се провеждат и тематични мултимедийни презентации, различни изложби с биологична насоченост и други обществени прояви в това направление.Регионален природоначен музей- Пловдив взема активно участие както при обучението на ученици от различни класове от Пловдив и региона така и при извеждането на практически упражнения на студенти от Университетите в областта. В музея се провеждат и тематични мултимедийни презентации, различни изложби с биологична насоченост и други обществени прояви в това направление.