Published On: октомври 29th, 2023Categories: НовиниViews: 105

В Деня на народните будители, 1.11.2023, от 19:00 ч., във зала “Планетариум” на Регионалния природонаучен музей – Пловдив д.б.н. Петър Берон ще представи накратко книгата си и ще разкаже за своя път като учен и изследовател.

“Панорама на българската зоология” проследява развитието на българската зоология в областите таксономия, систематика, фаунистика, зоогеография и екология. България е страна с огромно биологично разнообразие. Познати са около 30 хиляди вида животни, а се очаква да се открият поне още толкова.

Представена е информация и за историята на българската зоология от 1776 г. до днес. Отбелязан е приносът на първите учители, отдали много доброволен труд след Освобождението за събирането на първите колекции и създаването на първите музейни сбирки.

Проследено е развитието на научните институции, музеите, научните издания и експедиции в България и по света, както и приносите на българските зоолози за изучаването на световната фауна. Направен е обзор на съвременната систематика на животните, с приносите на българските учени.

Всеки желаещ може да си закупи книгата и да получи автограф.

Книгата може да бъде поръчана и от сайта на издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“: https://press.bas.bg/bg/books-103/show-104(898)

Петър Берон завършва Биолого-геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и започва работа като биолог в Института по зоология към БАН. Специализира биоспелеология във Франция и паразитология в Прага. От 1969 г. до 1978 г. е научен сътрудник в Института по зоология към БАН. Става доктор на биологическите науки от 1975. През 1978 г. става старши научен сътрудник в същия институт и завеждащ секция „Зоология“ в Националния природонаучен музей при БАН. Ръководител и участник в много експедиции и самостоятелни пътувания в повече от 80 страни в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Нова Гвинея и др. От 1993 до 2005 г. е директор на Националния природонаучен музей към БАН. Преподавал е зоогеография в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и акарология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Изследванията на д.б.н. Петър Берон са най-често насочени към пещерната фауна, фауната (предимно акари) на високите планини в света, към прилепите и техните ектопаразити, към историята на зоологията. Професор емеритус на НПМ-БАН от 2018. Автор е на голям брой научни, научнопоулярни и публицистични трудове.

 

Споделете това съдържание!