Екипът на Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

 • гл. ас. д-р Огнян Тодоров - директор
 • доц. д-р Дилиян Георгиев 
 • Юлиан Маринов – главен уредник и завеждащ отдел Ботаника
 • Кристиан Владов – уредник
 • Стефан Кюркчиев – уредник
 • Светлозара Казанджиева - Връзки с обществеността
 • Цветелина Петрова - уредник зала "Тропик"
 • Александър Петров - уредник зала "Тропик"
 • София Тонева - уредник Планетариум
 • Теодора Сталева - уредник Планетариум
 • Иван Ситников - уредник Планетариум 
 • Гергана Кичева - секретар
 • Мила Златарова – счетоводител
 • Албена Дернева – касиер
 • Цветанка Попова – билетопродавач