Екипът на Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

 • гл. ас. д-р Огнян Тодоров - директор
 • д-р Юлиан Маринов –  завеждащ отдел Ботаника
 • Кристиян Владов – главен уредник
 • Стефан Кюркчиев – уредник зала "Терариум"
 • Светлозара Казанджиева - Връзки с обществеността
 • Цветелина Петрова - уредник зала "Тропик"
 • Мина Динчева - уредник зала "Терариум"
 • Александър Петров - уредник 
 • Яна Георгиева - уредник Планетариум
 • Иван Ситников - уредник Планетариум 
 • Гергана Кичева - секретар
 • Мила Златарова – главен счетоводител
 • Албена Дернева – касиер-домакин
 • Цветанка Попова – билетопродавач
 • Гергана Пенева - хигиенист
 • Борислав Гечев - охрана