Изложба на Федерация „Зелени Балкани“ от макети в реални размери на защитени видове животни

2022-04-28


Скъпи приятели,

 

Имаме удоволствието пътуващата изложба на Федерация  „Зелени Балкани“ от макети в реални размери на защитени видове животни, която бе представена по време на фестивала за младежко творчество “Млада синя Земя”, да остане при нас до края на месец Май.

 

Макетите са на:


Ловен сокол (Falco cherrug) - най-едрият сокол в България, световно застрашен вид и критично застрашен за България. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000;

Брадат лешояд (Gypaetus barbatus) - символ на българската природозащита и изчезнал от територията на страната преди повече от 50 години. Включен в Световния червен списък на застрашените животни в категория “Потенциално Застрашен” (IUCN Red list / Near threatened) и в множество други международни регламенти. В България видът е Изчезнал (Extinct), вписан в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Белоглав лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) - Белоглавият лешояд е един от четирите вида лешояди, които се срещат в Европа – едра и впечатляваща птица. Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век, белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна.

Кафяв дълхоух пилеп (Plecotus auritus) - Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4. Рядък вид, среща се главно в планините (Рила,Пирин, Родопите, Стара планина).

Бутилконос делфин, Афала в мащаб (Tursiops truncatus Montagu, 1821) - Афалите са разпространение по цялата крайбрежна зона на Черно море, като понякога се срещат и далеч навътре в открито море. Обикновено сформират големи групи през есента. Това е най-едрият представител на китоподобните в Черно море, достигащ дължина до 3,3 м и тегло до 300 кг. Продължителността на живота е 25–30 години.

Морска свиня/муткур (Phocoena phocoena Linnaeus, 1758) - Муткурът е най-малкият представител на китоподобните в Черно море, като дължината на тялото му е средно 1,3–1,5 м, а средно тегло – 30 кг. Главата е къса и заоблена, а рострума (клюна) не е отличим.

Белошипа ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) - Белошипата ветрушка е малък вид сокол, много близък с черношипата ветрушка (керкенеза). Хищник, чиято основна храна са едри насекоми и дребни гризачи, което го прави полезен помощник на човека в борбата с неприятелите в земеделските територии.

Малък корморан (Microcarbo pygmeus) - Известен още като малка дяволица, малкият корморан е средно-едра колониално гнездяща рибоядна птица. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми, като гнезди обикновено в смесени колонии заедно с чапли. У нас е гнездящ, мигриращ и презимуващ вид, като понастоящем се среща целогодишно в страната.

 

Всички посетители на музея ще имат възможността да видят и докоснат тези реалистични макети, които ще бъдат експонирани във фоайето на РПНМ-Пловдив до 31.05.2022 г.

 

Заповядайте!


 • Каним ви да получите своите произведения
  2022-05-31

  Скъпи приятели, Каним ви да получите своите произведения, които бяха част от артистичната изложба към фестивала „Млада синя Земя“! Вашите красиви рисунки и колажи бяха видяни от хиляди посетители през изминалия месец, ...

  още

 • Нощ на музеите - 14.05.2022г
  2022-05-13

      На 14май (събота) от 18:00ч до 23:00ч ще участваме в поредното издание на Европейската инициатива "Нощ на музеите". Входът е свободен, като последни посетители в музея ще се допускат до 22:3...

  още

 • Музикален празник за Деня на детето
  2022-05-05

  Уважаеми посетители, Имаме удоволствието да ви поканим да отбележим заедно Деня на детето - 1 юни с весел музикален празник в парк "Дондукова градина"! В програмата могат да участват деца и младежи от 5 до 18 години в три ка...

  още

 • Изложба на гигантски африкански охлюви ОХЛЮВАРНИКЬ
  2022-04-29

  Уважаеми посетители, От 29.04 до 03.05.2022г. в Регионалния природонаучен музей - Пловдив ще се състои изложба на живи гигантски охлюви. Това ще е първото по рода си самостоятелно подобно мероприя...

  още

 • Изложба на Федерация „Зелени Балкани“ от макети в реални размери на защитени видове животни
  2022-04-28

  Скъпи приятели,   ...

  още

 • Наградени във фестивал "Млада синя Земя" 2022
  2022-04-20

  Скъпи приятели,...

  още

 • Kампания "Осинови водна костенурка"
  2022-04-13

   Скъпи приятели, Организираме кампания "Осинови водна костенурка", която има за цел да намери топъл дом на две големи червенобузи и една жълтобуза костенурки, които нямаме възможност да отглеждаме ...

  още

 • Фестивал на младежкото творчество "Млада синя Земя" 2022
  2022-04-04

  Скъпи приятели,   ...

  още

 • Пътуващата изложба „Река на биоразнообразието“ гостува на средно училище "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
  2022-03-21

  Пътуващата изложба „Река на биоразнообразието“ на Регионален природонау...

  още

 • Откриване на фотоизложба „България и Испания – 30 години съседи и приятели в Антарктида“
  2022-03-15

  Уважаеми посетители, Каним ви на съвместно събитие със специалното участие на проф. дн Христо Пимпирев и посланика на Кралство Испания в България Н. Пр. Алехандро Поланко Мата! На 17.03.2022 от 17:00 в сгра...

  още