Нашият персонал

Персонал на РПНМ-Пловдив

гл. ас. д-р Огнян Тодоров
Директор
д-р Юлиан Маринов
Завеждащ отдел Ботаника
Кристиян Владов
Главен Уредник
Стефан Кюркчиев
Уредник Терариум
Ивайло Кутрянски
Уредник Аквариум
Даниела Сариева
Връзки с обществеността
Аглика Панайотова
Уредник
Александра Табакова
Уредник
Александър Василчев
Уредник Тропик
Мария Петрова
Уредник Планетариум
Гергана Кичева
Секретар
Мила Златарова
Главен Счетоводител
Антоанета Димова
Счетоводител
Цветанка Попова
Резервации на билети
Албена Дернева
Касиер
Гергана Пенева
Хигиенист
Борислав Гечев
Охрана