Земноводни и Влечуги

В зала „Земноводни и влечуги“ има две витрини, разположени по продължение на стените на помещението. По-голямата част от земноводните са представени под формата на мокри препарати. Останалите експонати са подредени сред бутафория, наподобяваща естествените им местообитания. В тази зала посетителите могат да се запознаят както с много представители на българската херпетофауна, така и с някои интересни тропични видове.

Един от най-ценните експонати на Регионалния природонаучен музей – Пловдив се намира в тази зала – 8,5-метровата зелена анаконда, която е най-дългата препарирана змия в Европа. Други забележителни представители на екзотичните влечуги са черната мамба, източната и западната зелена мамба, морската костенурка Карета, различните видове алигатори и др.

Българската херпетофауна е представена с близо 60 вида, сред които най-често срещаните у нас неотровни змии, пепелянка, усойница, критично застрашената за България черноврата стрелушка, каспийска блатна костенурка, червенокоремна бумка и др.

Любопитен акцент в залата са закрепените за тавана риба тон и моруна, които впечатляват с внушителните си размери.

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ