Палеонтология

В залата се намират общо 12 витрини, подредени до стените, като две от тях се вдават, долепени гърбом и разделят залата на две по малки помещения с широк коридор между тях. Номерацията на витрините е по часовниковата стрелка, на влизане от ляво на дясно. Експонатите са подредени в съответните витрини по геологични периоди, от най-ранния до най-късния, отново по часовниковата стрелка. Представени са екземпляри, показващи еволюцията на организмите и видовото им разнообразие през отделните епохи.

Акцентът е предимно върху екземпляри от България и показващи геологичната история на страната. Най-интересни и атрактивни експонати са (подредени по витрини): трилобитите, граптолитите (витрина 1), фосилните гигантски папрати (витрина 2), гигантският амонит Криоцерас от две части (витрина 3), множеството вкаменелости от миоценски носорози, жирафи, хипариони и слонове (витрини 5-9), костите от пещерни мечки, зъбите от мамут и космат носорог, както и сечивата от пещерни хора (витрини 11-12).

Palentology

РПНМ

ПЛОВДИВ

Palentology

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ