Безгръбначни

Експозицията в зала „Безгръбначни“ е разположена в 15 самостоятелни витрини. В тях в систематичен ред са подредени представители на световната безгръбначна фауна. Номерацията на витрините е по часовниковата стрелка, на влизане от ляво на дясно. Експозицията е микс от мокри и сухи препарати на някои редки и характерни видове. Представители, които са много редки или твърде малки да бъдат показани, са представени чрез снимков материал. В залата може да се види пълната систематика на нашите видове насекоми на ниво семейство.

Отделен модул е сбирката от най-големите и интересни насекоми в света. Най-големият бръмбар (162), нощнa пеперудa (112), дневни пеперуди (всички птицекрили пеперуди), богомолка (130), пръчица (193), мравка(129), ципокрило (195), двукрило (196) и водно конче (121).

Обособени са някои самостоятелни модули:

– Изградената диорама в средата на залата, която показва поведението на някои интересни видове насекоми: торни бръмбари (31), богомолки (17, 18), бръмбари бегачи (22) и др.

– Живият кошер с пчели, които събират прашец извън музея чрез специален отвор в стената.

– Модулът с насекоми в копал на 50 милиона години, в който под лупа посетителите могат да наблюдават мравки и други насекоми.

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ