Нашата Мисия

Регионален природонаучен музей – Пловдив е важна образователна среда и предлага значителен потенциал за обучение. Колекциите, изложени в музея, осигуряват на учениците осезаема връзка с времето, местата, събитията или хората и им позволяват да преживеят еволюцията на човешката история и културно наследство.

Нашият опит

Нашият колектив

Нашият колектив

РПНМ – Пловдив притежава екип от професионалисти, които ежедневно допринасят за неговото развитие.

Нашите проекти

Нашите проекти

В музея се разработват множество проекти свързани с образованието, науката и опазването на околната среда.

Нашата История

1951

Взето е решение за бъдещ природонаучен музей да се предо-стави сградата на бившата община Пловдив, която в този период е била една от най-емблематичните постройки за града.

2006

През 2006 г. музеят получава ново име – РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ. Превръща се в методичен център на природонаучните музеи.

2013

На 01.11.2013 година да стартира ремонт на сградата и експозицията на музея като амбицията е превръщането му в един от най-модерните научни и образователни центрове в България.

Награди

Грамота на гл. ас. д-р Огнян Тодоров за изявена пререспектива в бъдещето развитие и по случай 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вежди Рашидов
Министър на културата

Грамота на Огнян Тодоров за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1-ви ноември – Дена на народните будители.

Боил Банов
Министър на културата

Образование

Музеят е важна образователна среда и предлага значителен потенциал за обучение. Експонатите, изложени в музея, осигуряват изключителна информация за флората, фауната и космоса.

Информация

Получете информация за работно време, цени на билети и събития!
*Посетителите с увреждания могат да се придвижват навсякъде в изложбените помещения.