Експозиция

Експозиция на РПНМ-Пловдив е организацията в пространството така, че експонатите да доминират над помощните средства. Облика на витрините е създаден така, че посетителя да усети жизнената среда на конкретния експонат.

Минерали

Ботаника

Безгръбначни

Аквариум

Морски аквариум

Земноводни и Влечуги

Бозайници

Терариум

Планетариум

Пеперуди

Палеонтология

Palentology

Експозиция

Експозиция на РПНМ-Пловдив е организацията в пространството така, че експонатите да доминират над помощните средства. Облика на витрините е създаден така, че посетителя да усети жизнената среда на конкретния експонат.

Минерали

Ботаника

Безгръбначни

Аквариум

Морски аквариум

Земноводни и Влечуги

Бозайници

Терариум

Планетариум

Пеперуди

Палеонтология