Аквариум

През 1974г. се открива „Аквариумна зала“ в приземния етаж, която се превръща в любимо място за акваристи и посетители. Разположен на 100 кв. м., това е най-големият сладководен аквариум в страната. В условия близки до естествените са показани над 50 вида редки тропически риби от различни страни на Азия, Африка, Австралия и Америка.

Зала „Аквариум“ в наши дни разполага с 30 сладководни аквариума, разположени в периферията на залата и един централен морски. Видовият състав надхвърля 170 вида от цял свят. Създадени са биотопни аквариуми с американски цихлиди, африкански цихлиди от ез. Малави и африкански цихлиди от ез.Танганайка.

Емблематични са акариумите с двойнодишаща риба протоптерус и арапайма (най-голямата сладководна риба в света). Аквариуми с различни породи дискуси и скаларии, два акариума с пирани, многообразие от харацинови, лабиринтови риби и различни видове ракообразни. Не на последно са място аквариумите с характерни български риби, показващи местното многообразие от ихтиофауна.

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ