Бозайници

Експозицията в зала “Бозайници” е подредена в два модула. В първия, разположен Г-образно, са изложени видовете от българската териофауна. Витрината започва с бутафорна пещера с прилепи и завършва до морските местообитания на делфини и тюлени. В нея чрез пресъздаване на естествените местообитания на видовете са показани както някои типични за нашата фауна видове, като благороден елен, дива коза, муфлон, лисица и вълк, така и някои редки за фауната на България видове – евроазиатски рис, булдогов прилеп и изчезналият за страната тюлен монах. Акцент в тази витрина са най-голямата кафява мечка на Балканския полуостров, отличена със златен медал и сръндакът, отличен със сребърен медал за страната.

Във втория модул са разположени екзотични видове от цял свят. Голяма част от видовете са представители на големите котки: тигър, пума, леопард, лъв, оцелот и амурски леопард – едно от най-редките животни на планетата.

Особен интерес представляват и останалите екзотични видове – бяла мечка, американски бизон, диво магаре, двугърба камила и др.

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ

РПНМ

ПЛОВДИВ