РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА АРТ РАБОТИЛНИЦА „ЕЛА В СВЕТА НА СТАРОКАМЕННАТА ЕРА !„